Σκύλοι θεραπευτές στην Ιταλία

σκύλοι θεραπευτές στην Ιταλία περιμένουν έξω από τους θαλάμους σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Σκύλοι-θεραπευτές περιμένουν με αγωνία να μπουν μέσα στους θαλάμους σε Παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ιταλία.

Στην Ελλάδα δυστυχώς περιοριζόμαστε στις φόλες στα αδέσποτα στα προαύλια των νοσοκομείων..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.