ΚΑΡΠΑ με το ζόρι

Όταν έχεις μάθει πρόσφατα πρώτες βοήθειες και θέλεις να τις εφαρμόσεις οπωσδήποτε κάπου..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.