Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας από το Υπουργείο Υγείας

Ανδρέας Ξανθός, υπουργός υγείας με φόντο "the economist"

 

O Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, έθεσε από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβουν μέρος, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.
Επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, ανάλογο φορέα διαθέτει η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών κρατών και η δημιουργία της επιτροπής που σημειωτέων αποτελούσε μέρος των μνημονιακών προαπαιτούμενων, θα είναι 11μελής με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και θα υπάγεται στον υπουργό Υγείας,  η έδρα της θα είναι στον ΕΟΦ και τα μέλη της θα προέρχονται από επιστημονικούς χώρους που έχουν να κάνουν με το φάρμακο, όπως είναι η φαρμακολογία, η κλινική φαρμακολογία, η φαρμακοεπιδημιολογία, η αξιολόγηση κλινικών μελετών, η φαρμακοοικονομία, και η κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Eπίσης, θα έχει 10 γραμματείς με επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία στους ανάλογους τομείς που θα προσλαμβάνονται-επιλέγονται ειδικά για αυτό το σκοπό από τον υπουργό υγείας.

Εγείρονται σαφώς ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τα εξής:

–          Από τη στιγμή που θα εισέρχονται όλα τα φάρμακα σε διαπραγμάτευση με τις αρχές για το τι αποζημιούμενες τιμές θα υπάρχουν ανά φάρμακο, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση των εσόδων για τα καινοτόμα πρωτότυπα φάρμακα, για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία; Εάν ναι, ελλοχεύει ο κίνδυνος απόσυρσης από τη θετική λίστα φαρμάκων κι άλλων καινοτόμων φαρμάκων, όπως συνέβη με το ογκολογικό σκεύασμα Cotellic (cobimetinib) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα.

–          Θα τηρείται το χρονοδιάγραμμα των 180 ημερών; Μιας που η απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ένταξης ενός φαρμακευτικού προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 12 του ν.3816/2010, πρέπει να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο προς τον αιτούντα Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, που τον αφορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την κατάθεση της αίτησης της παρ.1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

–          Σε περίπτωση εμφάνισης διακρίσεων στις τιμές μεταξύ εταιρειών που είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμάκων ιδίας θεραπευτικής κατηγορίας, θα υπάρχει μηχανισμός πρόληψης και εξάλειψης αυτών;

Ευχή όλων μας, είναι το ανωτέρω σχέδιο νόμου να αποτελέσει τη κινητήριο δύναμη εξορθολογισμού της πολύπαθης φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας και με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων στη διαβούλευση, ευελπιστούμε στην επίλυση όλων των σημαντικών προβλημάτων που θα προκύψουν.

Χαράλαμπος Νάκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.