Αιμοδοσία ή κράτηση εξωγήινων;

Ψυγείο με πινακίδα -χαρτί: μη ελεγμένα πλάσματα (ανεξέλεκτα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.