Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων τεχνολόγου ακτινολόγου και ιατρού ακτινολόγου

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ΕΑΕ

Α.Π. 129 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

Προς: Πρόεδρο ΚεΣΥ κ. Κωνσταντίνο Μάρκου markoukonst@upatras.gr

Κοινοποίηση: κα Παναγιώτα Κομματά pkommata@moh.gov.gr

Θέμα: Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων τεχνολόγου ακτινολόγου και ιατρού ακτινολόγου.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλαπλά προβλήματα μεταξύ των τεχνολόγων ακτινολόγων και των ιατρών ακτινολόγων, σας παρακαλούμε πολύ όπως ενεργήσετε προκειμένου να διευθετηθούν οριστικά οι αρμοδιότητές τους. Τα προβλήματα οφείλονται κατά κύριο λόγο στους Διοικητές των Νοσοκομείων οι οποίοι όταν υπάρχει έλλειψη τεχνολόγων επιβάλουν στους ιατρούς ακτινολόγους να εκτελούν χρέη τεχνολόγου ακτινολόγου.

Ως γνωστόν όπως μπορείτε να δείτε και από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ακτινολόγων, υπάρχει μια μικρή περίοδος θεωρητικής εκπαίδευσης και όχι πρακτικής. Πρόκειται για γνώσεις των θέσεων των ακτινολογικών προβολών και τίποτα άλλο. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να επιβάλλεται στους ακτινολόγους που σπούδασαν άλλο αντικείμενο στο το να κάνουν αλλότρια καθήκοντα. Νομικά υπάρχει μια θολερότητα του Νόμου όσον αφορά τα καθήκοντα του τεχνολόγου ακτινολόγου και του ιατρού ακτινολόγου. Εμείς δεχόμαστε πολλαπλές καταγγελίες για καταναγκαστική και απαράδεκτη χρησιμοποίηση των ιατρών ακτινολόγων και ως τεχνολόγων. Είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό με μια σαφή διατύπωση ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της ταλαιπωρίας τόσων συναδέλφων διαχρονικά.

Η ειδικότητά μας κε Πρόεδρε, βάλλεται από παντού με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ειδικευόμενοι ούτε στα μεγάλα νοσοκομεία. Σε λίγο καιρό αν δεν προστατέψετε και εσείς νομικά και εμείς ως Επιστημονική Εταιρεία, θα βιώσουμε ένα καθεστώς στο οποίο δεν θα υπάρχουν ακτινολόγοι για να λειτουργήσουν πανάκριβα μηχανήματα (PET-CT, αξονικός, μαγνήτης, υπέρηχοι). Αγαπητέ κε Πρόεδρε, οι ακτινολόγοι είναι για να γνωματεύουν ή και να εκτελούν συγκεκριμένες πράξεις, δεν είναι να κάνουν την δουλειά ενός χειριστή. Αν αυτό βολεύει κάποιους, εμείς οφείλουμε να τους ξεβολέψουμε και αν υπάρχει έλλειψη τεχνολόγων, να φροντίσουν τα του οίκου τους. Επίσης, εκτός από την προστασία της ειδικότητάς της Ακτινολογίας θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι λάθος στοιχεία που θα τοποθετηθούν από ένα ακτινολόγο, πιθανότατα να ακτινοβολήσουν λανθασμένα ένα συνάνθρωπό μας, γι’ αυτό επείγει η επίλυση αυτού του διαχρονικού προβλήματος. Επειδή πιστεύουμε σε εσάς, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλετε στην επίλυση του προβλήματος που ταλαιπωρεί διαχρονικά τους ιατρούς ακτινολόγους.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Τσιτουρίδης Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.