Βελονοφοβία

Όταν ο φόβος του πόνου από την ένεση προκαλεί περισσότερο πόνο από την ίδια τη βελόνα

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.