Όλα φαντάζουν πιο στενά

Φορώντας γάντια εξεταστικά. Μόνος σου, μπροστά σε άλλους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.