Μεταμόσχευση ψηφιακής καρδιάς

Μεταμόσχευση καρδιάς. Βγάζει ραγισμένη καρδιά με χειρουργείο (dislike) και την αντικαθιστά με καρδιά +1 (like)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.