Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: ιατρική έκδοση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις στις ιατρικές οδηγίες σημαίνει "ασπιρίνη";

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.