Όλα του ουροκαθετήρα δύσκολα

Αναρωτιέμαι.. ο καθετήρας τώρα βρίσκεται στην ουρήθρα ή στον κόλπο;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.