“Μεταμόσχευση” βακτηρίων

Ένας πρώην ερευνητής της NASA, ο Josiah Zayner, επιχείρησε να “μεταμοσχεύσει” τη χλωρίδα στο δέρμα, τον ρινικό βλεννογόνο, και το έντερο από άλλο ξενιστή.

Η ιδέα του αυτοσχέδιου πειράματος biohacking αυτού ήρθε στον Josiah στην προσπάθειά του να μετριάσει τα συμπτώματα από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου από το οποίο πάσχει. Αρχικά έλαβε και καλλιέργησε δείγματα από τα μικρόβια που αποικίζαν έναν υγιή δότη. Στη συνέχεια, ο ίδιος υπεβλήθη σε θεραπεία με συστηματικά αντιβιοτικά και τοπικά αντισηπτικά, στην προσπάθειά του να εκριζώσει τη δική του φυσιολογική χλωρίδα. Μετά από ορισμένες μέρες, μετέφερε τα καλλιεργημένα δείγματα στο σώμα του μέσα από ρινικές πλύσεις, με δερματική επάλλειψη, και με κατάποση εντεροδιαλυτής κάψουλας.

Μετά την πάροδο μερικών εβδομάδων, έλαβε ξανά δείγματα από τη δική χλωρίδα και τα σύγκρινε με δείγματα που είχε λάβει πριν την “αλλομεταμόσχευση” και με τα δείγματα του δότη. Συμπέρανε ότι η ρινική και δερματική χλωρίδα δεν είχε μεταβληθεί, τα εντερικά όμως στελέχη που απομονώθηκαν ήταν περισσότερο όμοια με αυτά του υγιή δότη.

Ο Josiah, αν και δέχτηκε την επίθεση της επιστημονικής κοινότητας γι’αυτό το επικίνδυνο και “ερασιτεχνικό” πείραμα, δηλώνει ότι αισθάνεται δικαίωση, καθώς τα εντερικά συμπτώματα που ένιωθε έχουν σε μεγάλο βαθμό υφεθεί.

*Προσοχή: το “πείραμα” στο παραπάνω βίντεο μπορεί να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο τη ζωή και ο τρόπος διεξαγωγής του και τα συμπεράσματα αυτού δε συνιστούν ηθικά και επιστημονικά σχεδιασμένη μελέτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.