Ο θάλαμος

Νοσηλευτές: μπορεί να έχουν ξεχάσει το όνομά σου, αλλά θυμούνται σε ποιον θάλαμο νοσηλεύτηκες ακόμα και χρόνια μετά το εξιτήριό σου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.