Μετρητής ζωής

Μετρητές χρόνου, χρημάτων (λεφτά), και ενέργειας. Νέος, ενήλικας, ηλικιωμένος, ιατρός

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.