Δύσκολα μονοπάτια

Δε βλέπει ο ασθενής καλά, του βάζουν και δύσκολα μονοπάτια.. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.