Η κοιλιά λέει την αλήθεια

Έμπειρος ή έμμπυρος είναι τελικά;

 

Κατά την κοινή γνώμη. Αυτό σημαίνει. Άπειρος ιατρός με κοιλιακούς, γυμνασμένος. Έμπειρος με κοιλιά, χοντρός, παχύς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.