Η σωστή σειρά

Ορισμένες φορές η ουσία κρύβεται στη λεπτομέρεια, ενώ ο εγκέφαλός μας και η συνήθεια μας οδηγούν σε κατεύθυνση που ίσως να μην είναι η ιδανική.

Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα μάτια και τη σκέψη μας να ακολουθήσουν τον δρόμο που θέλουμε εμείς κάθε φορά και που έχει μεγαλύτερη σημασία για τη δουλειά μας; 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.