Σύνδρομο των συγγενών

Συγγενής ασθενούς που κρατάει ανάποδα ακτινογραφία θώρακα και προσπαθεί να τη διαβάσει

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.