Νέα πελατεία για μπότοξ

Αφιερωμένο στους φίλους Πλαστικούς Χειρουργούς που καμιά φορά δε βάζουν όρια στις παρεμβάσεις τους 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.