Τραπέζι των χειρουργών

Γι’ αυτό πρέπει να προσέχετε όταν προσκαλείτε χειρουργούς για φαγητό.. 

Ποιος θέλει μείζων θωρακικό και ποιος τετρακέφαλο; 
Τραπέζι με κοτόπουλο ή γαλοπούλα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.