Κινητό ιατρείο

Γήπεδο ακτινογραφία. Όταν συναντάς γνωστούς σου έξω και αρχίζουν να σου λένε όλα τα προβλήματα υγείας τους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.