Νοσταλγία;

Nintendo NES. Αν μεγαλώσατε παίζοντας με αυτό πρέπει να κλείσετε ραντεβού για κολοσκόπηση (κολονοσκόπηση)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.