Απλοϊκή βιολογία

Από βιβλίο Βιολογίας Α’ Γυμνασίου. Μήπως έχουν υποτιμήσει την εξυπνάδα και πληροφόρηση της νέας γενιάς; 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.