Η διαπίστωση

Το συκώτι σου όταν καταλαβαίνει ότι ήρθε η πρωτοχρονιά. Brad Pitt Seven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.