Ήσυχα είναι σήμερα

Bart Simpson γράφει σε πίνακα ότι δε θα ξαναπώ. ήσυχα είναι σε εφημερία "τιμωρία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.