Μάχιμοι

Commando Rambo Arnold Schwarzenegger vs Sylvester Stallone. Πώς αισθάνεσαι στην αρχή κοινής βάρδιας με τον φίλο σου, με πολυβόλα. Στο τέλος της βάρδιας νοσηλευόμενοι στο κρεββάτι στο νοσοκομείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.