Αγιασμός στις στολές προσωπικού

Από τοπική ειδησιογραφική σελίδα

http://www.myvolos.net/ευλόγησε-ιατρικές-στολές-ο-μητροπολί/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.