Να είστε ευχάριστοι

Να είστε ευχάριστοι στο προσωπικό του χειρουργείου 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.