Η κάθε ήπειρος έχει πια τον δικό της κορωνοϊό

Οι διαρκείς μεταλλάξεις του ιού μετά την αρχική του εξάπλωση έχουν οδηγήσει σε αρκετά διαφορετική γενετική του σύνθεση μεταξύ των ηπείρων. Πρακτικά δηλαδή, η κάθε γεωγραφική περιοχή έχει τον δικό της κορωνοϊό. 

Η συνεχής μετάλλαξή του και η διασταυρούμενη μόλυνση θα έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια ο ιός να γίνει ενδημικός. Όπως άλλοι ιοί δηλαδή, σαν της γρίπης, δε θα εξαλειφθεί από το ανθρώπινο είδος. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.