3200 Έλληνες ιατροί στην Αγγλία

Σύμφωνα με περσινή καταγραφή της χώρας προέλευσης των εργαζομένων ιατρών στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας, σχεδόν 3200 Έλληνες ιατροί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εκεί. 

Δημοφιλείς προορισμοί για την επαγγελματική αποκατάσταση και την εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών είναι επίσης η Γερμανία, η Γαλλία, και οι σκανδιναβικές χώρες.

Η πανδημία του SARS-Cov-2 έφερε στην επιφάνεια τα κενά στα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα υγείας της κάθε χώρας. Μεταξύ αυτών, η μεγάλη έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού, και άλλου υγειονομικού προσωπικού στην Ελλάδα. Άμεσος στόχος για την καταπολέμηση του κορωνοϊού θα πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση του ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ικανά κίνητρα για έναν επαναπατριωτισμό του “brain drain” πληθυσμού.

Επί δεκαετίες, η νεότεροι ιατροί απαιτούσαν πρωτίστως την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα δημόσια νοσοκομεία, τη σταθεροποίηση των απολαβών τους (χωρίς εποχιακές “δικαιολογίες” για καθυστέρηση της πληρωμής τους), τη συμμόρφωση των ωραρίων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (όχι >48 ώρες ανά εβδομάδα), την αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας (πάνω από 3 ευρώ/ώρα που είναι σήμερα!), και γενικά την αναγνώριση και το σεβασμό του ρόλου του Ειδικευόμενου και νέου Ειδικευμένου ιατρού στο ΕΣΥ.

Οι νέοι του ιδιωτικού τομέα είχαν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των μερικώς συνταξιοδοτημένων συναδέλφων, μαζί με την αθέμιτη διπλή εκμετάλλευση νοσοκομείου/ιατρείου των Πανεπιστημιακών, Στρατιωτικών, και παλαιότερα των ιατρών του ΙΚΑ, τις εξευτελιστικές αμοιβές του ΕΟΠΥΥ-ΕΦΚΑ, και την αμείλικτη φορολόγησή τους.

Ένα από τα οποία μας δίδαξε η πανδημία του κορωνοϊού, είναι ότι όταν υπάρχει θέληση από τις κυβερνήσεις (ανά την υφήλιο) λαμβάνονται δραστικά μέτρα μέσα σε λίγες ώρες και ημέρες. Ο μόνος παράγοντας, λοιπόν, που εμποδίζει την αναστροφή του ρεύματος μετανάστευσης των Ελλήνων ιατρών είναι η θέληση εκείνων που διοικούν.

Χωρίς δικαιολογίες, πλέον, και σε στιγμή κρίσημης εθνικής ανάγκης, αναμένουμε τη δράση τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.