Εργαζόμενοι στην υγεία στην Ιταλία

Ιταλοί ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλευτές με σημάδια και μελανιές από τη χρήση προστατευτικής μάσκας και γυαλιών για τον COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.