ΠΙΣ για εξετάσεις ειδικότητας


Aθήνα, 13/04/2020

Α.Π.: 5415

Προς 
Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
Κοινοποίηση:
– Γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών της χώρας
– Ιατρικές Εταιρείες της χώρας


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις ειδικότητας περιόδου Ιουνίου 2020 θα διεξαχθούν κανονικά, από τις 15/6/2020 έως 30/6/2020.
Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στην εξεταστική περιόδου Απριλίου 2020, η οποία αναβλήθηκε λόγω COVID-19, θα συμμετέχουν αυτόματα στην εξεταστική Ιουνίου 2020, χωρίς να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες της περιόδου “Απριλίου 2020” θα λάβουν, τους τίτλους ειδικότητάς τους, δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από τους επιτυχόντες που θα υποβάλλουν απευθείας αίτηση για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην εξεταστική του Ιουνίου 2020 θα ανοίξει στις 26/04/2020 και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 26/05/2020 και ώρα 15:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.