Πώς να πλένεις τα χέρια σου

Η μπογιά δείχνει τα σημεία όπου φτάνει το σαπούνι και έχει γίνει μηχανικός καθαρισμός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.