Γραφήματα με τις προβολές στοιχείων στο μέλλον για την COVID-19 στην Ελλάδα

Οι γραφικές προβλέψεις (μέχρι αρχές Αυγούστου) λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι τα μέτρα για απομόνωση του πληθυσμού θα παραμείνουν εν ενεργεία.

https://covid19.healthdata.org/greece

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.