Διαμαρτυρία Ιατρών Κρήτης για την εξαίρεση των Αναισθησιολόγων από τις θέσεις για τις ΜΕΘ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.