Αριθμός κρουσμάτων στους εργαζόμενους ανά νοσοκομείο

Τυχαίες μολύνσεις (για τις οποίες μάλιστα συγκαλούνται ΕΔΕ!) ή αποτέλεσμα των παρακάτω;

  • Έλλειψη επαρκών/κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας
  • Εξάντληση προσωπικού με μη καταβολή των ρεπό μετά από συνεχή ωράρια
  • Έλλειψη κλινών ΜΕΘ – παραμονή ασθενών σε ακατάλληλους θαλάμους
  • Εξαθλίωση εργαζομένων με μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών
  • Ακατάλληλες μετακινήσεις προσωπικού
  • Κάλεσμα για εθελοντισμό αντί για προσλήψεις
  • Έλλειψη κοινής κεντρικής στρατηγικής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.