Στέρηση μισθού για μη εκτέλεση “εντέλλεσθε” μέσω SMS

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, άρνηση διακομιδής από Ορθοπαιδικό λόγω μη παροχής εντέλλεσθε από τον διοικητή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.