Τηλέφωνα Ευαγγελισμού

Κέντρο: 2132041000 (εξωτερική γραμμή) ή 9 (εσωτερικό)
Απευθείας κλήσεις (προσθέτοντας τα τελευταία τέσσερα ψηφία): 213204-****
Κλήση σε θάλαμο νοσηλείας (προσθέτοντας τα τρία ψηφία του αριθμού του θαλάμου): 2132041-***
 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑ

   -Εξωτερικά Ιατρεία και Μονάδες

   -Νοσηλευτικά Τμήματα

   -Ασύρματοι δέκτες Προϊστάμενων Νοσηλευτικής

   -Ασύρματοι δέκτες Ιατρών 1

   -Ασύρματοι δέκτες Ιατρών 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   -Διοικητικές Υπηρεσίες

   -Τεχνικές Υπηρεσίες

   -Ασύρματοι δέκτες Διοικητικών και Τεχνικών υπαλλήλων

*ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: 5050, 1333
*ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: 1222
*ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 1089

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.