Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ)

-Οδηγίες Υπ.Υγείας για ΚΕΝ

-Εγχειρίδιο Υπ.Υγείας για συμπλήρωση ΚΕΝ από λογιστήριο

-Καταγγελία Συλλόγου Ειδικευομένων Ευαγγελισμού για ΚΕΝ