#1174/26.1.12 Νομικές ερωτήσεις

Αθήνα, 26-1-2012

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Δ/ΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ/ΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Οι ειδικευόμενοι ιατροί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ζητήματα για τη διαχείρηση των οποίων υπάρχουν εμπειρικές οδηγίες από ειδικευμένους ιατρούς και διοικητικό προσωπικό. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου σχετικά με τη διευκρίνιση της νομοθεσίας που διέπει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.      Δικαιούται ειδικευόμενος να συνταγογραφήσει στο νέο ηλεκτρονικό

σύστημα του ΕΟΠΥΥ; Περιγράφεται για αγροτικούς ιατρούς, όχι όμως για ειδικευόμενους http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ1Θ-ΛΩ4  καθώς και για Δ/ντες http://www.ika.gr/gr/infopages/eopyy/docs/G55-875_08112011.pdf

2.      Δικαιούνται οι ειδικευόμενοι ιατροί έκδοσης σφραγίδας; Το γραφείο προσωπικού δηλώνει πως όχι, καθώς όλες οι εντολές και οδηγίες πρέπει να επιβλέπονται από ειδικευμένο και να υπογράφονται από εκείνον.

3.      Δικαιούνται οι ειδικευόμενοι να παραγγείλουν διαγνωστικές εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς ή να  συνταγογραφήσουν φάρμακα ειδικότητας; Π.χ. εξετάζοντας ασθενή στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία γίνεται να υπογράψει ειδικευόμενος ακτινολογική ή αιματολγική εξέταση (όχι επείγουσα) στο βιβλιάριο ασθενειας του;

4.      Δύναται οι ειδικευόμενοι να υπογράφουμε πιστοποιητικά θανάτου; Το γραφείο κίνησης έχει συνήθη πρακτική να τα επιστρέφει ώστε να υπογράφονται και από ειδικευμένο, ενώ στις οδηγίες του πιστοποιητικού περιγράφεται ρητά ότι μπορεί οποιοσδήποτε ιατρός της θεραπευτικής ομάδας να υπογράψει.

5.      Είναι απαραίτητη η σφραγίδα ιατρού σε ένα έντυπο, ή αρκεί να  υπογράψει και να γράψει ολογράφως το όνομά του και την ιδιότητά του; Το γραφείο κίνησης δεν δέχεται εισιτήρια χωρίς τη «μηχανική» σφραγίδα. Η σφραγίδα δεν είναι απλά μέσον διευκόλυνσης της εργασίας, αντί ο υπογράφων να τυπώσει τα στοιχεία του χειρόγραφα, ή καθιερώνεται συνταγματικά ως απαραίτητο επαγγελματικό βοήθημα (με εξαίρεση φυσικά τις στρογγυλές σφραγίδες του κράτους, για την προμήθεια των οποίων περιγράφεται ειδική διαδικασία); Το επιχείρημα ότι είναι ασφαλιστική δικλείδα στην πλαστογράφηση εντύπων μάλλον καταρρίπτεται από τα πολυάριθμα εργαστήρια πέριξ του νοσοκομείου που διαφημίζουν την έκδοση σφραγίδας σε 5 λεπτά.

6.      Μπορούν ειδικευόμενοι να εκτελέσουν χρέη ελεγκτών ιατρών; Είναι μια σύνηθης αρμοδιότητα που μεταφέρεται σε ειδικευόμενους ιατρούς.

7.      Γίνεται να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση χωρίς τη φυσική παρουσία του ειδικευμένου στην ίδια τη χειρουργική αίθουσα ή αρκεί αυτός να βρίσκεται εντός του νοσοκομείου; Η προϊσταμενη χειρουργείου αρνείται την έναρξη επέμβασης χωρίς την παρουσία ειδικευμένου, βάσει δικού της εσωτερικού κανονισμού.

8.             Σε ποια έντυπα απαιτείται η στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου; Δίδεται οδηγία σε όλους τους ασθενείς να σφραγίζουν όλα τα έγγραφα (πιτοποιητικά νοσηλείας, αναρρωτικές άδειες, παρακλινικές εξετάσεις σε βιβλιάρια), με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τους και το συνοστισμό στη γραμματεία του νοσοκομείου.

9.             Υφίσταται τετράδιο προόδου ειδικευόμενου ιατρού στο οποίο περιοδικά υπογράφει ο επιβλέπων ειδικευμένος την εξέλιξη της εκπαίδευσής του;

10.           Δικαιούνται οι ειδικευόμενοι ιατροί να συνταγογραφήσουν σε νοσηλευόμενους ασθενείς, ή υποχρεούται ο ειδικευμένοι να επιβλέψουν την αγωγή και να υπογράψουν ο ίδιοι; Σε περίπτωση που ο ειδικευόμενος δεν δικαιούται συνταγογράφηση φαρμάκων ειδικότητας, δεν οφείλουν να εξαιρεθούν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση-παραγγελία φαρμάκων προς το φαρμακείο του νοσοκομείου;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Νανίδης Νικήτας

Ειδικευόμενος ιατρός Νευροχειρουργικής

Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.