3999/8.3.12 Επίσχεση εργασίας & άλλα θέματα

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣ: Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κο Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

οι Ειδικευόμενοι Ιατροί του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» θα θέλαμε να μας απαντήσετε εγγράφως σχετικά με τις ενέργειές σας για την επίλυση των παρακάτω προβλημάτων που συναντάμε στην καθημερινή μας εργασία. Για τα ίδια θέματα έχουν προηγηθεί πολυάριθμες προφορικές συζητήσεις μαζί σας και σας έχει αποσταλεί η ανάλογη αλληλογραφία, πλην όμως ακόμα δεν έχουμε γνώση του προγράμματος σας για την εξάλειψη των δυσλειτουργιών αυτών του νοσοκομείου.

Τα ζητήματα είναι τα εξης:

1. Απλήρωτες παραμένουν οι εφημερίες από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον τρέχοντα μήνα. Για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο είναι σαφώς έκνομη η καθυστέρηση εκταμίευσής τους από τον εργοδότη. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι μετά εβδομάδος, με ατομική ευθύνη τους οι Ειδικευόμενοι Ιατροί θα προβούν σε έναρξη στάσης εργασίας, με αποχή από όλες τις εργασίες και τις εφημερίες του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα θα γίνει όλη η απαραίτητη ατομική και συλλογική αλληλογραφία προς ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας, ενώ επιφυλασσόμαστε για την εξάντληση των δικαιωμάτων μας μέσω της δικαστικής οδού.

2. Η αποζημίωση των εφημεριών επιστρέφει στο παλαιότερο σύστημα της εγκρισής από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα να προμηνύεται πολύμηνη καθυστέρηση για την εκταμίευση των χρηματικών ενταλμάτων για τον εκάστοτε μήνα. Η αμοιβή των εφημεριών για τους περισσότερους Ειδικευόμενους Ιατρούς, δίχως να έχουν άλλη πηγή εσόδων, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ζωτικό τμήμα των μηνιαίων απολαβών τους. Έχοντας ως δεδομένο τις ήδη ισχύουσες και τις εξαγγελμένες περικοπές σε βασικό μισθό, επιδόματα, και ωρομίσθιο εφημεριών, γίνεται κατανοητό ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποζημίωση των δεδουλευμένων εφημεριών αποτελεί πλήγμα στην αξιοπρέπεια της διαβίωσης του Ειδικευόμενου Ιατρού. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ότι κάθε μήνα, μετά την πάροδο έστω και μίας ημέρας καθυστέρησης της πληρωμής των εφημεριών, πέραν του νομίμου χρονικού ορίου, οι Ειδικευόμενοι Ιατροί, με ατομική τους ευθύνη, θα προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας και θα εξαντλούν όλα δικαιώματά τους που ορίζονται από το νόμο.

3. Το Δεκέμβριο του 2010 είχε συγκροτηθεί, μετά από δική σας εντολή, δεκαπενταμελής επιτροπή για την δημιουργία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ). Σας είχαν τότε κατατεθεί 62 συνολικά άμεσες λύσεις χαμηλού οικονομικού κόστους για την αρτιότερη λειτουργία του ΤΕΠ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί να έχει υιοθετηθεί  ούτε μία από τις προτάσεις αυτές, ενώ παράλληλα έχουν εμφανιστεί επιπροσθέτως καινούρια προβλήματα στον χώρο του ΤΕΠ. Για την διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται το αρχικό έγγραφο με τις προτάσεις τις προαναφερθείσας επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν Ειδικευόμενοι Ιατροί.

4. Στις 26 Ιανουαρίου 2012, με αριθμό πρωτοκόλλου 1174, διαβιβάστηκε κείμενο προς τη Διοίκηση, τον Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας, τον Δ/ντη Προσωπικού, και τη Νομική Υπηρεσία του νοσοκομείου, με νομικής φύσεως ερωτήσεις που επηρεάζουν καταλυτικά την καθημερινή εργασία των Ειδικευόμενων Ιατρών. Μεταξύ αυτών η περιγραφή των αρμοδιοτήτων μας σχετικά με την συνταγογράφηση φαρμάκων ειδικότητας στους νοσηλευόμενους, την παραγγελία εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς, και την υπογραφή πιστοποιητικών θανάτου σε αποβιώσαντες. Οι αντίστοιχες ερωτήσεις έγιναν και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με απάντηση του συνόλου τους την επόμενη ημέρα. Καθώς τα ζητήματα αυτά ορίζουν ακριβώς τον τρόπο διεκπεραίωσης της καθημερινής μας δουλειάς, θα θέλαμε να καθοριστούν, σε συνεργασία, με τη Νομική Υπηρεσία του νοσοκομείου, αναλυτικά οι εργασιακές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Ειδικευόμενου Ιατρού στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Το υπ’ άριθμόν έγγραφο 1174/26-1-2012 επισυνάπτεται για τη διευκόλυνσή σας.

5. Για άλλη μία φορά σας ενημερώνουμε και αναζητούμε λύση στο θέμα της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων προς το φαρμακείο του νοσοκομείου, εργασία που επιβαρύνει στην πράξη αποκλειστικά τους Ειδικευόμενους Ιατρούς. Η περιγραφή των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις, είναι στη διάθεσή σας εγγράφως από το Δεκέμβριο του 2010. Η παραγγελία φαρμάκων, αντιθέτως των αρχικών οραματισμών για εκσυγχρονισμό, αποτελεί αναίτιο βάρος στο καθημερινό ήδη φορτωμένο πρόγραμμα εργασίας των Ειδικευόμενων Ιατρών, ενώ σε καμία κλινική δεν καταργήθηκε η παράλληλη χειρόγραφη συνταγογράφηση στους φακέλους των ασθενών προς τη νοσηλευτική υπηρεσία. Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραγγελία εξετάσεων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού ή πίεση για μεταβίβαση της εργασίας αυτής από τους Επιμελητές στους Ειδικευόμενους Ιατρούς.

6. Θα θέλαμε να καταγγείλουμε τα πολυάριθμα περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας που απειλούν σε κάθε εφημερία την ακεραιότητα της υγείας των εργαζομένων του νοσοκομείου. Για κάθε περιστατικό για το οποίο επίσημα ενημερώνεται η Διοίκηση αναλογούν δεκάδες παρόμοια σε καθημερινή βάση. Αντί να στελεχωθεί το νοσοκομείο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, ο αριθμός του ήδη ανεπαρκούς προσωπικού φύλαξης μειώθηκε δραματικά.

7. Τέλος, θα θέλαμε να καταγγείλουμε τις συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες περίθαλψης των νοσηλευόμενων, λόγω αύξησης των προσελεύσεων στα δημόσια νοσοκομεία, της μείωσης των διαθέσιμων αναλώσιμων υλικών, και της περικοπής του ιατρικού, νοσηλευτικού, και παραϊατρικού προσωπικού.

Για την ενημέρωσή μας σχετικά με την εξέλιξη για τα ανωτέρω θέματα, θα επιθυμούσαμε να οριστεί συνάντηση σας με εκπροσώπους των Ειδικευόμενων Ιατρών, μετά την πάροδο εβδομάδος.

Με εκτίμηση,

ο Σύλλογος Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.