#6783/10.5.11 (ΥΥΚΑ #2935/5.5.11) Ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων

Αθήνα, 5 Μαϊου 2011

 

ΠΡΟΣ: κο Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινοποίηση: Διοίκηση ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

 

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να θέσουμε την προσοχή σας στο μείζον θέμα που έχει προκύψει στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ο Ευαγγελισμός» σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης σας για ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις μονάδες του Ε.Σ.Υ.

Η εν λόγω απόφασή σας επιχειρήθηκε να εφαρμοσθεί στο ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» χωρίς πρώτα να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες υποδομές και ο κατάλληλος σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να αποτελεί καθημερινό εμπόδιο στην απρόσκοπτη άσκηση του ιατρικού έργου των εργαζόμενων. Χρησιμοποιώντας  ελάχιστα και απαρχαιωμένα  τερματικά, τα οποία συνήθως βρίσκονται αρκετά μακριά από το νοσηλευτικό σταθμό και τους ασθενείς, οι ειδικευόμενοι ιατροί καλούνται να επωμιστούν αποκλειστικά το βάρος της ηλεκτρονικής παραγγελίας σκευασμάτων προς το φαρμακείο. Συχνές είναι οι εικόνες συνωστισμού πλέον των 15 ιατρών σε μονήρες τερματικό τοποθετημένο στο υπνοδωμάτιο εφημερίας, ώστε να παραγγελθούν αναλυτικά τα σκευάσματα δεκάδων νοσηλευομένων ασθενών. Η εργασία αυτή οπωσδήποτε προστίθεται της έντυπης συνταγογράφησης προς τη νοσηλευτική υπηρεσία στον φάκελο του ασθενούς, καθώς δεν υπάρχει κανένα τερματικό των νοσηλευτών που να εξυπηρετεί την ηλεκτρονική ενημέρωση και εκτέλεση της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων του ιατρού. Προς εξοικονόμηση χρόνου, στην πλειοψηφία των κλινικών, εφαρμόζεται επινόημα κατά το οποίο η νοσηλευτική υπηρεσία παρέχει σε ειδικευόμενο ιατρό εβδομαδιαία, ή δις εβδομαδιαία, κατάλογο με όλα τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στο σύνολο των ασθενών της κλινικής, ο οποίος ιατρός με τη σειρά του τα παραγγέλνει ηλεκτρονικά προς το φαρμακείο του νοσοκομείου.

Με τον τρόπο αυτό σαφώς αντικαθιστάται ο ρόλος του ιατρού με αυτόν του διοικητικού υπαλλήλου, ο οποίος απλά δακτυλογραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τις φαρμακευτικές ανάγκες για τη διαχείριση του αποθέματος του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος. Η εν λόγω γραμματειακή εργασία απομακρύνει για αρκετές ώρες ανά εβδομάδα τους ιατρούς από τους ασθενείς, σε εποχή μάλιστα όπου οι ανάγκες για αρτιότερη ιατρική περίθαλψη αποτελούν πρωταρχικό σκοπό σύσσωμου του ιατρικού προσωπικού στις μονάδες του Ε.Σ.Υ.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή ακριβολογώντας της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων, με τον τρόπο που υλοποιείται στο ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» κάθε άλλο παρά ως εκσυγχρονισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Ο στόχος της διευκόλυνσης του ιατρικού έργου δεν επιτυγχάνεται, καθώς ο ιατρός αναγκάζεται να συνταγογραφήσει το ίδιο σκεύασμα δύο φορές, έντυπα και ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με επιπλέον έργο στο ήδη ιδιαίτερα φορτωμένο καθημερινό του ωράριο. Ο στόχος του ελέγχου της παραγγελίας των φαρμάκων από τον κάθε ιατρό, προς περιορισμό των δαπανών, επίσης δεν ικανοποιείται, καθώς εκ περιτροπής, ολιγάριθμοι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται με την δική τους ηλεκτρονική σφραγίδα να παραγγέλνουν τα σκευάσματα όλων των ασθενών του κάθε τμήματος. Ως εκ τούτου, δεν ασκείται κανένας έλεγχος στην επιμέρους συνταγογράφηση των ειδικευμένων ιατρών.

Δια τα προβλήματα αυτά έχει ενημερωθεί σε πολλές περιστάσεις η Διοίκηση του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» από τους εκπροσώπους της ΕΙΝΑΠ, του ΣΕΝΕ, και του Συλλόγου Ειδικευόμενων Ιατρών του νοσοκομείου, με πιο πρόσφατη έκθεση εγγράφου της 25-2-2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 3005, σύμφωνα με το οποίο κοινοποιήθηκε ενυπόγραφη απόφαση ειδικευόμενων ιατρών από 22 κλινικές για την αδυναμία εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ο χρονικός περιορισμός της απόφασής σας για εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις μονάδες του Ε.Σ.Υ. μέχρι τις 31/3/2011 συμπεραίνουμε ότι οδήγησε τη Διοίκηση σε παράβλεψη των προαναφερθέντων προβλημάτων και την υποχρεωτική εφαρμογή της σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται καθημερινά επικίνδυνες καταστάσεις ελάττωσης του ιατρικού δυναμικού, σε μια εποχή όπου σημειώνονται ήδη πολύ μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Η βεβιασμένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαίνεται να αποτελεί μοναδικό στόχο της παρούσας Διοίκησης του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», καθώς παρά τις πολυάριθμες προφορικές και έντυπες προτάσεις των ιατρών του νοσοκομείου, δεν έχει επιτευχθεί καμία βελτίωση στις απαξιωτικές συνθήκες νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού του νοσοκομείου, στα εκρηκτικά προβλήματα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στην ελλιπέστατη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών σε επιστημονικά θέματα, και γενικότερα στην οργάνωση και  λειτουργία των υπηρεσιών του μεγαλύτερου αυτού νοσοκομείου της Αττικής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, σε ημερομηνία που θα ορίσετε εσείς, να δεχθείτε εκπροσώπους των ειδικευόμενων ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» για να σας ενημερώσουν αναλυτικά για όλα τα ανωτέρω προβλήματα, με σκοπό την από κοινού συμβολή για την επίλυσή τους. Θα θέλαμε επίσης να αιτήσουμε την παράταση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», έως ότου κατασκευαστεί η τελική μορφή του ηλεκτρονικού προγράμματος, εξοπλιστούν όλοι οι νοσηλευτικοί σταθμοί με τερματικά, και εκπαιδευτούν νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, και ειδικευμένοι ιατροί στη χρήση του προγράμματος αυτού.

 

Με εκτίμηση,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ “ο Ευαγγελισμός”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.