#909/20.1.12 Διακομιδές ασθενών

Αθήνα, 20/1/2012

Προς: Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας

Κοινοποίηση: 1.Δ/ντριες Αναισθησιολογικού Τμήματος,

2.Νομική Υπηρεσία,

3.Γραφείο Διοικητού

ΘΕΜΑ: «Διακομιδές Ασθενών»

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Γεν.Γραμματέα του ΥΥΚΑ με Αρ.Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 της 23/12/2010 «Κατά την πραγματοποίηση με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. διανοσοκομειακών διακομιδών ασθενών, που χρήζουν συνοδείας γιατρού κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω (2) σχετικού, ο συνοδός ιατρός να ορίζεται από το Νοσοκομείο που διακομίζει το περιστατικό με ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος ή του αντικαταστάτη του και να είναι ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας προς το είδος και την βαρύτητα της παθήσεως του διακομιζόμενου ασθενούς, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία υποστήριξη του ασθενούς κατά την διάρκεια της διακομιδής του από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο.» . Το ανωτέρω φυσικά δεν περιγράφει την υποχρεωτική παρουσία δύο ιατρών κατά την διακομιδή, δηλαδή, προκειμένου για διασωληνομένο ασθενή, από αναισθησιολόγο και από ιατρό της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται. Όπως γίνεται κατανοητό, με τα νέα προγράμματα εφημεριών,  τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές στο ιατρικό δυναμικό, η απασχόληση δύο ιατρών του νοσοκομείου ανά διακομιδή έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αποδυνάμωση της στελέχωσης του νοσοκομείου. Αν πρόκειται μάλιστα για διασωληνομένο ασθενή, όπου υποχρεωτικά απαιτείται η παρουσία ειδικής μονάδας με ιατρό του Ε.Κ.Α.Β., η τοποθέτηση τριών ιατρών σε ένα ασθενοφόρο δεν είναι, από πρακτικής άποψης εφικτό. Να σημειωθεί ότι για τα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου υπάρχει, σε εσωτερική εφημερία, ένας ειδικευόμενος ιατρός σε ενεργή εφημερία και ένας επιμελητής σε εφημερία ετοιμότητας. Άρα, αν ζητηθεί η παρουσία του ειδικευόμενου ιατρού του τμήματος στη διακομιδή, θα πρέπει να κληθεί ο επιμελητής και να αναλάβει τη διαχείριση εξ’ ολοκλήρου του τμήματος. Ειδικά για τις χειρουργικές κλινικές όπου μπορεί να υπάρχει χειρουργική επέμβαση εν εξελίξει, δύναται ο ειδικευόμενος και επιμελητής να βρίσκονται στην αίθουσα του χειρουργείου και να μην υπάρχει τρίτο άτομο στη λίστα εφημερίας. Άλλωστε, ελάχιστα πράγματα μπορεί να προσφέρει ο ειδικός ιατρός στον χώρο του ασθενοφόρου κατά τη μεταφορά, και η μόνη ουσιαστική ιατρική παρέμβαση είναι αυτή της παρακολούθησης των ζωτικών σημείων και της ανάνηψης, γνώσεις δηλαδή γενικής ιατρικής.
Απαιτείται η παρουσία ιατρού του αναισθησιολογικού τμήματος κατά τη μεταφορά διασωληνομένων ασθενών μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου, για παράδειγμα μεταφορά από το Τ.Ε.Π. προς το τμήμα αξονικού. Το γεγονός αυτό να ληφθεί υπ’όψιν κατά τη συμπλήρωση του προγράμματος εφημερίας του αναισθησιολογικού τμήματος, καθ’ ό,τι  στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω οδηγία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.