Αντισταθμιστική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό)

⇝Νόμος 3754/2009 για ρεπό (Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 2)

⇝ΥΥΚΑ για απόφαση ΚΕΣΥ [Αρ.Πρωτ. Υ10δ/οικ.73673] (η εφημερία μετρά ως χρόνος εκπαίδευσης και άρα τα ρεπό δεν παρατείνουν την Ειδικότητα)

⇝Ρεπό Αγροτικών Ιατρών

⇝Ρεπό στους Ειδικούς

⇝Εξώδικο Ειδικευομένων νοσ.Αλεξανδρούπολης για τα ρεπό

⇝Εξώδικο ΟΕΝΓΕ για επίσχεση, ωράριο, και ρεπό