Παρατασιακός Ειδικευόμενος χωρίς πτυχίο

μπλούζα ψεύτικου ιατρού ειδικευόμενοι eidikeuomenoi iatroi

“Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει λάβει η υπόθεση του ειδικευομένου γιατρού, ο οποίος είχε διοριστεί από το Δεκέμβρη του 2010 στο τμήμα του Ακτινοδιαγνωστικού, στο Νοσοκομείο της Ρόδου, χρησιμοποιώντας πλαστό πτυχίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Η θητεία του ειδικευομένου είχε λάβει παράταση έως και τα τέλη του Μάρτη.

Ο έλεγχος, όμως, όλων των τίτλων σπουδών (όλων των βαθμίδων) των εργαζομένων του Νοσοκομείου, όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία, έβγαλε «λαβράκι».

Από τα περίπου 5 ονόματα που είχαν σταλεί προς έλεγχο στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, στη Βουλγαρία, ένα γύρισε «κόκκινο». Σύμφωνα με το έγγραφο του Πανεπιστήμιου , που έφθασε το Γενάρη στο Νοσοκομείο της Ρόδου από την ελληνική πρεσβεία, το πτυχίο του εν λόγω ειδικευόμενου «γιατρού» είναι ανύπαρκτο.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βασίλειος Παπανικόλας, κάλεσε το «γιατρό» σε ακρόαση, ζητώντας του εξηγήσεις, τις οποίες υπέβαλλε γραπτώς. Όπως ισχυρίστηκε ο ειδικευόμενος, πρόκειται για λάθος, γιατί τα συστήματα της Βουλγαρίας δεν είναι αξιόπιστα. Παράλληλα, ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να προσκομίσει ο ίδιος τα σχετικά έγγραφα.

Έκτοτε είναι «άφαντος», αφού τέτοια χαρτιά δεν έχουν φθάσει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση, ως όφειλε, ενημέρωσε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, το Υπουργείο Υγείας, τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία και είχε χορηγήσει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το 2010.

Η περιφέρεια ανακάλεσε τη χορήγηση της άδειας και σε Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που συνεκλήθη, κατήγγειλε τη σχετική σύμβαση.”

[Πηγή: virus.com.gr]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.