Ιδία βουλήσει

η έκφραση μου όταν ένας ασθενής εξέρχεται ιδία βουλήσει. Οικεία βούληση. Εξιτήριο. υπογράφει. Ειδικευόμενοι

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.