Οι προκλήσεις της δουλειάς

 

Η διαχείριση των ασθενών με 2 ή περισσότερα χρόνια νοσήματα είναι μια πρόκληση, τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τους υγειονομικούς.Για τους πάσχοντες, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η συμμόρφωση με την αγωγή, τις τακτικές επισκέψεις στον ιατρό τους, τις συχνές εξετάσεις.

Οι προκλήσεις για τους υγειονομικούς σε χώρες του εξωτερικού, από την πιο δημοφιλή στη λιγότερη δημοφιλή απάντηση, είναι:

Για την Ελλάδα όμως, σίγουρα θα προσθέταμε:

-τις ελλείψεις σε προσωπικό

-την παραβίαση των ωραρίων εργασίας

-τη χαμηλή αμοιβή

-την έλλειψη υλικών

-τη μη έγκριση θεραπειών σε ανασφάλιστους

-τις κακές συνθήκες εργασίας

-την έλλειψη προσωπικής ασφάλειας

-την ανεπαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη για τις εργασίες που μας ανατίθενται

-τη μετάθεση εργασιών που δεν υπόκεινται στις αρμοδιότητές μας

-την ελάχιστη επαγγελματική εξέλιξη.

Αλήθεια, πώς θα τα ιεραρχούσαμε αυτά σε σχέση με τις παραπάνω απαντήσεις των συναδέλφων του εξωτερικού; Ποιές άλλες προκλήσεις συναντάτε εσείς στην εργασία σας;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πηγή hitconsultant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.