Η πλοκή αναισθησίας

Όταν Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΑΛΛΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.