Άνευ αποδοχών άδειες

Διακοσμητικό ρόλο πλέον έχουν οι διευθυντές και προϊστάμενοι κλινικών/τμημάτων. Όλες οι άδειες θα περνούν από τον διοικητή, αλλιώς δε θα πληρώνονται.

Ανησυχητική συγκέντρωση εξουσίας;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.