Ευαγγελισμός: δώστε όλα τα χρωστούμενα ρεπό

ρεπο ευαγγελισμος Ειδικευομένων eidikeuomenoi

“ΘΕΜΑ: Απρόσκοπτη χορήγηση όλων των οφειλόμενων ρεπό ανάπαυσης

Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και σε συνέχεια του από 24-11-2014 σχετικού μας εγγράφου, παρακαλούμε να εισάγετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου το αίτημα όλων των εργαζομένων για την απρόσκοπτη χορήγηση όλων των οφειλόμενων ρεπό.

Πρόκειται άλλωστε για ρεπό που δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν από την υπερεργασία των συναδέλφων, στην προσπάθεια να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας τη στιγμή που διαπιστώνεται στο νοσοκομείο τεράστια έλλειψη προσωπικού όλων των κλάδων (και ιδιαίτερα των νοσηλευτών/τριών).

Επιπλέον, να συνεχίσει η χορήγηση του λεγόμενου 3ου ρεπό για όσους δουλεύουν αποκλειστικά σε νυχτερινή βάρδια. Είναι γνωστό ότι η νυχτερινή εργασία καταπονεί ιδιαίτερα τον Οργανισμό, διαταράσσει τον κιρκαδιανό ρυθμό με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική ευεξία των εργαζομένων.

Τέλος, να χορηγούνται κανονικά οι άδειες μονάδος στους συναδέλφους που εργάζονται σε κλειστά τμήματα ή απασχολούνται από τη φύση της εργασίας τους το μεγαλύτερο μέρος της βάρδιας τους σε αυτά (πχ νοσοκόμοι).

Τονίζουμε ότι η υπηρεσία οφείλει να προγραμματίζει και να χορηγεί τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό, άδειες) που αναλογούν σε κάθε εργαζόμενο παίρνοντας υπόψη βέβαια, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και με υπογεγραμμένη αίτησή του.

Παρακαλούμε για τη ρητή δέσμευση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ότι ΚΑΝΕΝΑ ρεπό δεν θα χαθεί, όποτε και αν αυτό υπηρετήθηκε. Επίσης να συνεχίσει να δίνεται το 3ο ρεπό σε όσους εργάζονται συνεχώς νυχτερινή βάρδια και η άδεια μονάδος.

Το Δ.Σ. του ΣΕΝΕ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.