Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα στην καρδιά των άλλων [βίντεο]

Οι ασθενείς είναι αυστηροί με τους Υγειονομικούς.
Οι Υγειονομικοί είναι σκληροί με τους ασθενείς.
Αν προσπαθούσαμε να δούμε μέσα στην καρδιά του άλλου, μήπως άλλαζε αυτό;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.